12.Sınıf Türk Edebiyatı-Cumhuriyet Dönemi Romanı

Sabahattin Ali           Sabahattin Ali (1907-1948)         25 Şubat 1907'de bugün Bulgaristan sınırları...
Nurullah GENÇ   Nurullah Genç (1960…)        Erzurum Horasan’da doğdu.1983 Yılında Atatürk Üniversitesi...
Adalet AĞAOĞLU ADALET AĞAOĞLU (1929- )       1951-1970 yılları arasında TRT’de çeşitli görevlerde bulundu....
Halit Fahri OZANSOY Hâlid Fahri Ozansoy (1891-1971)       Doktor Mehmet Fahri Paşa'nın oğlu olan Hâlid Fahri...