Bilinç Akışı

-A A +A

“BİLİNÇ AKIMI” TEKNİĞİ(BİLİNÇ AKIŞI)

         Bir karakterin aklından geçen çeşitli duygu ve düşünceleri betimleyen bir edebiyat tekniğidir. Bilinç akımı tekniğini romanlarında kullanan yazarlar, büyük bir ihtimalle insanın varoluş anlamını dış dünyadan daha çok insanın aklında bulunabileceğini varsaymaktalar. Bu roman tekniğinde betimlenen düşünceler ve duygular genellikle hiçbir mantıksal düzene sahip değildir ve serbest psikolojik çağrışımlarla doludur ve romancı, insan ruhunun sınırsız derinliklerinde dolaşır. Çetin bu teknik hakkında şu yorumu yapmaktadır: “Roman karakterlerinin duygu ve düşünceleri aktarılırken dış zaman ve mantığa bağımlılık aranmaz. Hatırlamalara, çağrışımlara bağlı olarak, birbiriyle kopuk ve bağlantısız olay, duygu ve düşünceler dağınık bir biçimde sergilenir.” (2003:296) Gerçekten de “bilinç akımı” tekniğinde olaylar, zamanlar, mekânlar, durumlar, olgular arası anlamlı bağlantılar olmayabilir. Kişi, somut olarak bedeniyle belli bir zaman ve mekânda bulunurken; hayalinde çok farklı ve alakasız zaman ve mekânlarda dolaşmaktadır.

Örnek Eserler

J.D. Salinger’ın Çavdar Tarlasında Çocuklar’ı (“The Catcher In The Rye”)

Dorothy Richardson’un “Pilgrimage”

James Joyce’un Ulysses’i (özellikle de Molly Bloom’un içkonuşmaları)

Virginia Woolf’un Deniz Feneri (“To The Lighthouse”), Dalgalar (“The Waves”) ve Mrs. Dalloway

William Faulkner’ın “The Sound and the Fury” ve “As I Lay Dying”

Robert Anton Wilson ve Robert Shea’nın “Illuminatus!”

William Styron’un “Lie Down in Darkness”

Allen Ginsberg’in “Howl” adlı şiiri

Jack Kerouac’ın “On The Road”

Samuel R. Delany’nin “Dhalgren”

Hubert Shelby Jr.’ın “Last Exit to Brooklyn”

Hunter S. Thompson’ın “Fear and Loathing in Las Vegas”

Jerzy Andrzejewski’nin “Gates to Paradise”

A.B. Yehoshua’nın “A Late Divorce”

Will Christopher Baer’ın “Phineas Poe Trilogy”si (“Kiss Me”, “Judas” ve “Hell’s Half Acre”ın tamamında, “enny Dreadful”un bazı bölümlerinde görülür)

Song of Solomon

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar

Orhan Pamuk’un Sessiz Ev’i

Yusuf Atılgan’ın Anayurt Otel’i