Binnaz

-A A +A

Binnaz (1919)

        Yusuf Ziya Ortaç’ın  manzum oyunu… Tiyatro tarihimizde heceyle yazılmış sanat değeri taşıyan ilk manzum piyes kolarak kabul edilmiştir. Ayrıca Türk sinemasının çekilen ilk filmlerinden biridir. 1919 ve 1957 yılında iki kez sinemaya çekilmişti.

        Yahya Kemal Beyatlı, Victor Hugo’nun “Marion Delorme” isimli oyununu Yusuf Ziya Ortaç’a anlatmış, Ortaç da. Bu oyunu Lale Devri’ne uygun bir tarzda “Binnaz” adı altında uyarlamıştır.

       Binnaz, Lâle Devri'nin fettan kadınları arasında en çok ün almış olandır. Önün bu şöhretini uzaklardan işiten, Rumeli paşalarından birinin oğlu Hamza onu görmeye Tuna kıyılarından 

İstanbul'a gelir. Binnaz'ın Efe Ahmet isminde bir yeniçeri sevgilisi vardır. Efe Ahmet, Hamza'yı bir hücumdan kurtarmıştır. Karanlıkta yüzünü iyi göremediği bu adama işlemeli yeniçeri hançerini verir. Binnaz'ın evine gelen Hamza, Binnaz'a aşkını ilan eder, Binnaz'da tatlılıkla onu gönderir. Daha sonra yeniçeri kahvesinde Efe Ahmet’le Hamza Binnaz yüzünden Kavgaederler. Efe Ahmet Hamza’yı yaralar. Oysa o sıralarda böyle kavgaların ölümle cezalandırılacağı ilân edilmiş bulunuyordu. Efe Ahmet, Hamza'yı yaraladığı için bu cezaya çarpılacaktır. Hamza, bir zaman hayatını kurtaran Efe Ahmet olduğunu, verdiği hançerden tanır ve dedesinin hatırı için, Ahmet'in affı hakkında bir emir alır. Bunu nefsine ağır bulan Efe Ahmet, kurtarma emrini yakar ve kendini aramaya gelen cellâtlara teslim olur.