Drama nedir

Dramanın toplumsal birey yetiştirmedeki önemini aşağıdaki ifadelerden hangisi anlatır? (10 puan)
Yetenekli, başarılı
Hoşgörülü, demokratik
Duygulu, düşünceli
Saygılı, duygulu
inatçı, hırslı