İsimler

Kainattaki varlıkları karşılayan kelimelere “isim” denir.