Dil bilgisi Ders Notları

Noktalama İşaretleri Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek,...
Anlatım Bozukluğu ANLATIM BOZUKLUĞU 1-Gereksiz Sözcük Kullanım2-Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması3-Sözcüğün...
Türklerde Sözlükçülük Türk dilinin ilk sözlüğü, Kâşgarlı Mahmud’un yazdığı Divanü Lügâti’t-Türk’tür. Türk...
İsimler Kainattaki varlıkları karşılayan kelimelere “isim” denir.