Dil bilgisi Ders Notları

Anlatımın Oluşumu ANLATIMIN OLUŞUMU Bir anlatımda sözcükler, söz grupları, cümleler ve paragraflar anlamsal (...
Edat-Bağlaç-Ünlem EDATLAR    (İLGEÇLER) Tek başına  bir  anlam taşımayan , ancak kendinden önceki sözcükle birlikte...
Sıfatlar Bir isimden önce gelerek onu nitelik ya da nicelik bakımından belirleyen kelimelere “sıfat” denir...
Anlatım Bozukluğu ANLATIM BOZUKLUĞU 1-Gereksiz Sözcük Kullanım2-Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması3-Sözcüğün...