• Servet-i Fünun Şiirinin Özellikleri Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmış ve aruz Türkçeye başarıyla uygulanmıştır. (Sadece Tevfik Fikret’in “...
  • OKTAY AKBAL (1923-2015) Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. İstanbul’da doğan yazar, bir Fransız Lisesinde başladığı ortaöğrenimini İstiklal...
  • UYGARLIK TARİHİ     İnsanoğlunun barbarlıktan uygarlığa geçişinin tarihi yani binlerce, on binlerce yılın insanın gözünün önünden geçtiği bu...
  • SÖZ SANATLARI Özellikle Divan şiirinde olmak üzere Türk şiirinde söz sanatlarına büyük önem verilmiştir.  Yeni şiirimizde redif, kafiye,...
  • Mehmet Emin Yurdakul,(1869 -1944)        Milli Edebiyat ve Türkçülük akımlarının önde gelen temsilcilerindendir.         İstanbul'da doğdu....
  •               Dünyada ilk örneğini 1605’te İspanya’da Cervantes’in Don Quijote adlı eseriyle verdiği roman türü oluşumunu henüz tamamlamamış bir...
  • Ece AYHAN (1931–2002)         İkinci Yeni şiir akımının öncülerindendir. Tam adı Ece Ayhan Çağlar'dır. Ece Ayhan, 10 Eylül 1931’de babasının...
  • 1.İSİMLER (ADLAR)   Kainattaki varlıkları karşılayan kelimelere “isim” denir.  İsimler değişik yönlerden incelenir: 1. Cins İsmi (Tür adı): Aynı...
  •  .......... , serbest nazım özelliklerini taşır; ölçü ve uyak ikinci planda kalmış, içerik önemsenmiş­tir. Bu anlayışla şiir veren şairlere...
  • Reşat Nuri Güntekin (1889-1956)       Fransızca öğretmeni olarak Bursa Sultanisi' ne atandı. İstanbul'da Vefa ve Erenköy liselerinde müdürlük...

11. Sınıf Ders Notları

Şehriyâr       Şehriyâr 1904-1988       Tam adıyla “Seyyid Mehemmed Hüseyin Behcet Tebrizî”'dir. Mehemmed (Muhammed) Hüseyin şairin küçük adıdır. Behcet Tebrizî soyadı, (Seyyid) peygamber soyundan...
Sembolizm              19. yüzyılın sonlarında,Fransa'da,Parnasizm’e tepki olarak ortaya çıkmıştır.Hem gerçeği göstermek hem de onun sınırlarını aşmak arzumuza aynı anda cevap veren bir sanat biçimidir...
Dekadanlar Dekadanlık Tartışması Dekadan, (décadent) 'düşkünleşmiş' , "çökmekte olan" anlamına gelen Fransızca bir kelime.19.yüzyılda Sorgulamadan boyun eğmeye karşı çıkan, marjinal bir hayat tarzını...

12.Sınıf Ders Notları

Stendhal Marie-Henri Beyle (23 Ocak 1783 – 23 Mart 1842)         Daha çok mahlası Stendhal ile...
Hüseyin ATLANSOY Hüseyin Atlansoy  (1962) 1962 Mihalıççık, Eskişehir doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini...
İlhan BERK İLHAN BERK     1918-2008            Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuş,...
Yahya Kemal BEYATLI YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)       “Rakofça kırları” na çok eskiden yerleşmiş akıncı...

Muş Türküsü İçin Bir İnceleme

  


      Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum.