• İmla ve Noktalama Kuralları  
  •      Melih Cevdet ANDAY (1915 -2002)           İstanbul' da doğdu. 28 Kasım 2002'de hayata veda etti. Babası avukattı. 1931' de Kadıköy...
  • İLHAN BERK     1918-2008            Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuş, Espiye’de iki yıl ilkokul öğretmenliğinden sonra...
  • Kelime ve Kelime Gruplarının Tekrarı: Şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri de bazı kelimelerin ve kelime gruplarının tekrarlanmasıdır: Parça parça...
  • NEZİHE MERİÇ (1925-2009)            1925 yılında Gemlik'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki...
  • Victor Hugo (Marie) (26 Şubat 1802-22 Mayıs 1885, Paris)       Romantik dönem Fransız yazarlarının en önemlisi sayılan romancı, oyun yazan...
  • ABBAS SAYAR(1923-1999)        Yozgat’ta doğdu. Liseyi 1941’de bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve...
  • Şiir ve Gelenek Gelenek : Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü...
  • ABDÜLHAK HAMİD TARHAN (1852 - 1937)       Tanzimat döneminde batı tesirlerini Türk şiirine sokan şair, tiyatro yazarı ve diplomat. 5 Şubat...
  • MEMDUH ŞEVKET ESENDAL (1883-1952)        Türk edebiyatının tanınmış bir öykü yazarı olan Esendal edebiyatçılığının yanı sıra Tahran, Bakü ve...

11. Sınıf Ders Notları

Servet-i Fünun Eleştiri                  Tanzimat’ın I. Nesli “sosyal ve politik fikirleri” edebiyatın merkezine yerleştirip, eserlerinde genellikle “sosyal fayda” anlayışını gözetmiş, Tanzimat’ın II. Nesli ise “...
Öğretici Metinler                 Öğretici metinler, bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanımak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir.                ...
Aybek AYBEK (1905-1968)     1905'te Taşkent'e doğan Aybek, Özbekistan edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Gerçek ismi "Musa Taşmuhammedoğlı"dur. Eserlerinde "Aybek" mahlasını kullanır. Sanat...

12.Sınıf Ders Notları

ANLATIM TÜRLERİ ANLATIM TÜRLERİ 1-BETİMLEYİCİ ANLATIM Özellikleri: 1.Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal...
Bilge KARASU Bilge Karasu (1930-1995)        Felefeci, öykücü, roman yazarı ve çevirmendir.. Bireyin iç...
Söylev         Söylev, bir topluluğun önünde bir düşünce ve inancı savunmak, savunulan bu düşünce ve...
Turgut UYAR TURGUT UYAR 1927-1985           4 Ağustos 1927’de Ankara’da doğdu. 22 Ağustos 1985’te...

Muş Türküsü İçin Bir İnceleme

  


      Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum.