• Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve...
  • Necmettin Halil Onan (1902-1968)        1902'de Çatalca'da doğdu. Babası, Duyün-u Umumiye memuru Halil Hilmi Bey idi. Ortaöğrenimini Vefa...
  • 1925'te Menemen'de doğan sanatçı, yakın zamanın edebiyat ustalarındandır. 2005'te vefatına dek çok sayıda röportaj vermiş, televizyon...
  • YAŞAR NABİ NAYIR (1908 – 1981) Türk şair, yazar ve yayıncı. HAYATI         25 Aralık 1908'de Üsküp'te doğdu. Öğrenimine Üsküp Mahalle...
  • Mehmet Emin Yurdakul,(1869 -1944)        Milli Edebiyat ve Türkçülük akımlarının önde gelen temsilcilerindendir.         İstanbul'da doğdu....
  • GÜNGÖR DİLMEN (1930-2012) Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarındandır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji Bölümünü bitirdi...
  • ANLATIM BOZUKLUĞU 1-Gereksiz Sözcük Kullanım2-Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması3-Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması4-Yardımcı Eylemlerin...
  • YAŞAM ÖYKÜSÜ (Biyografi-Hal Tercemesi-Hayat Çizgisi)        Yaşam öyküsü, BÎYOGRAFÎ olarak da bilinir, bir kişinin yaşamını konu alan edebiyat...
  • Ali Mümtaz AROLAT (1897-1967)        Mümtaz Arolat’ta (1897-1967),Galatasaray Lisesi’nde okurken gönüllü olarak I.Dünya savaşına  katıldı. Üç yıl...
  • RECEP KÜPÇÜ (1934-1976)       Bulgaristan Türklerinden olan Recep Küpçü 1934'te Bulgaristan Plovdiv'de (Filibe) doğdu. Bulgaristan Türk...

10 Sınıf Ders Notları

Destan Dönemi Türk Edebiyatı UYGARLIK TARİHİ     İnsanoğlunun barbarlıktan uygarlığa geçişinin tarihi yani binlerce, on...
Divan Şiirinin Geliştiği Sosyal Ortam                “Marifet iltifata tabidir.” Sözü Divan Şiiri için söylenmiş gibidir. Osmanlı...
Nedim     NEDİM (1681-1730)                    18. yüzyılın ilk yarısında yaşayan şair, 1718-1730...

11. Sınıf Ders Notları

Ahmet Vefik Paşa   AHMET VEFİK PAŞA(1823-1891) AHMET VEFİK PAŞA  Tanzimat devri yazarlarından, 1823-2 Nisan 1891, doğ ve ölm. İstanbul . Mühendishane'de başladığı (1831) öğrenimine Paris elçi­si Reşit Paşa'...
Tanzimat Gazeteleri          TAKVİM-İ VEKAYI            İstanbul’da ilk önce haftalık daha sonra düzensiz aralıklarla yayımlanan ilk Türkçe Resmi gazete.( 1 kasım 1831-4 kasım 1922)          II.Mahmut’un...
Namık Kemal NAMIK KEMAL (1840-1888)                                          Hayatı       21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Babası Yenişehirli Mustafa Asım Bey, annesi bir Arnavut olan...
Ahmet Hikmet Müftüoğlu  Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927)       Ahmet Hikmet Müftüoğlu Yazar ve diplomat. 1870 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Müftüoğlu Sezai Beydir. Dedesi Yunanlılar tarafından şehid edilen Mora...

12.Sınıf Ders Notları

Türk Romanında Kurtuluş Savaşı   1922 :    Ateşten Gömlek (Halide Edip Adıvar); Sözde Kızlar (Peyami Safa) 1926 :    ...
Cumhuriyet Edebiyatı Oluşumu ve Genel Özellikleri                  Cumhuriyet’in 1923’te ilânından sonra Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen...
Oktay Rıfat HOROZCU       Oktay Rıfat HOROZCU (1914-1988)        10 Haziran 1914'de Trabzon'da doğdu. Babası, o...
Kemal BİLBAŞAR Kemal BİLBAŞAR(1910-1983)        Çanakkale’de doğdu. Edirne Öğretmen Okulu'nu bitirince (...

Muş Türküsü İçin Bir İnceleme

  


      Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum.