Malazgirt Meydan Muharebesi Üzerine Bir Kaynak Tanıtımı

Malazgirt Meydan Muharebesi Üzerine Bir Kaynak Tanıtımı

      Birkaç senedir Malazgirt hakkında bilgi ve belge toplamaktayım. Kafamda henüz tüm boyutlarını net olarak belirleyemediğim; ancak birkaç tasarı halinde olan çalışmalarım için malzeme biriktiriyorum.

      Mekân Malazgirt olunca haliyle en sık karşılaşacağınız konu Malazgirt Meydan Muharebesi oluyor. İşte ben de bu konu hakkında yerli ve yabancı birçok yayımlanmış çalışmayı derleyip topladım.

      Biliyoruz ki, millet olabilmemizi sağlayan en kuvvetli harç tarihten çıkarılabilir. Geçmişte yaşanmış bazı olaylar sizi mevcut durumda bir arada tutmaya yarayabilir. Söz konusu Müslüman- Türk tarihi ise bu tarihte yaşanmış  Malazgirt Meydan Muharebesi, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Savaşı … gibi olaylar millet olmamızda en önemli harçlardandır şüphesiz..

       Bu bağlamda ileride yazmayı düşündüğüm bir konu şöyledir: Cumhuriyet öncesi ve sonrasında Malazgirt Meydan Muharebesi resmi ve aydın çevrelerde nasıl ele alınmıştır?

      Cumhuriyet devri yayınlarına baktığımızda Malazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili olarak yayımlanmış ilk kitap, bir asker-tarihçi tarafından kaleme alınmıştır.

      Feridun Dirimtekin tarafından yapılan “Malazgirt Meydan Muharebesi başlıklı bu çalışma, 1936 yılında yayımlanmış ve daha sonra 1943 yılında genişletilerek bir kez daha yayımlanmıştır.

       Özellikle muharebenin askeri detayları büyük bir titizlikle, kaynaklar taranarak ortaya konulmuştur. Kitabın sonuna ise çok kıymetli haritalar eklenmiştir.

       Bu kısa tanıtım yazımıza ek olarak aşağıda söz konusu kitaptan birkaç görüntü vermeden önce çarpıcı bir hakikati ifade edeyim:        

       “…Her insanın ve toplumun bir geçmişi vardır. Ancak herkesin bir tarihi yoktur. Dolayısıyla tarihle geçmiş eş anlamlı değildir. Geçmişin tarih haline gelebilmesi için bilinçli bir biçimde yeniden ortaya konulması şarttır…”

Salih EROL