Salih Erol

 • Uzaklığı Azalan Komşu: Yunanistan

  Uzaklığı Azalan Komşu: Yunanistan 1. Manastır’dan Selanik’e        Bir öğlen vaktinde Makedonya sınırları içinde yer alan Manastır’dan yola çıktıktan sadece on beş- yirmi dakika sonra Yunanistan sınırına geldik. İki ülke arasında uzunca bir kara sınırı bulunmaktadır. Kuzeydeki yüksek...
 • MAKEDONYA (Balkanlar’daki küçük Türkiye)

  MAKEDONYA (Balkanlar’daki küçük Türkiye) 1. Kaybolmayan Şehrimiz: Üsküp        Makedonya, Balkanların en küçük, en renkli ve en sevimli ülkelerinden biridir. Yirmi beş bin kilometrekarelik yüzölçümü ile Konya ilimizin ancak yarısı kadar yer kaplamaktadır. İki milyonu birazcık geçen...
 • Balkan Seyahati Notlarım

            TARİHÇİ GÖZÜYLE BALKAN SEYAHATİ NOTLARIM Dağların Eteğine Tutunmuş Azize Bir Şehir: Sofya       Yenişehir İlçe Milli Eğitim’in Müdürlüğünün Bursa’dan bir seyahat acentası ile bir haftalık Balkan gezisi için anlaşmış olduğunu tesadüfen müdürlüğe gittiğim bir sırada öğrenmiştim....
 • Malazgirt Meydan Muharebesi Üzerine Bir Kaynak Tanıtımı

  Malazgirt Meydan Muharebesi Üzerine Bir Kaynak Tanıtımı       Birkaç senedir Malazgirt hakkında bilgi ve belge toplamaktayım. Kafamda henüz tüm boyutlarını net olarak belirleyemediğim; ancak birkaç tasarı halinde olan çalışmalarım için malzeme biriktiriyorum.       Mekân Malazgirt olunca...
 • Tarihte Muş

                  Muş Adının Anlamı ve Ortaya Çıkışı Hakkında Bazı Görüşler        Tarihi milattan önceye dayanan Muş Şehrinin adı ve bu adın anlamı çeşitli kaynaklarda, farklı şekillerde geçmektedir. Bazı ilkçağ kaynakları Mezopotomya’daki Asur İmparatorluğunun baskıları sonucu kuzeye kaçan bir...
 • Osmanlının Son Dönemlerinde Muş Ulemasından Bir Kaç Zat

  Osmanlı devlet adamları, yani yönetici kesim, görev ve nitelikleri bakımından birbirlerinden farklı üç kategoriye ayrılır: Seyfiye, Kalemiye ve İlmiye olmak üzere…           Bunlardan seyfiye askeri kesim; kalemiye ise  bürokrasi kesimidir. Mesela başta vezir-i azam olmak üzere vezirler,...
 • Otobiyografik Bir Deneme

     TERCÜME-İ HÂLİMDEN (KENDİ HAYAT HİKAYEMDEN) BİR KESİT       Dilimizde  “Tercüme-i hâl” Osmanlı’dan miras bir kelimedir ve ben “Biyografi/ Otobiyografi” gibi Batı menşeli kelimeler yerine dâima bu kelimeyi tercih etmişimdir.        Girişteki bu sözlük çalışmasından esas konuya, yani kendimi...