10 Sınıf Ders Notları

Yusuf Has Hacip           Didaktik tarzda mesnevi türünde kaleme alınmış 6500 beyitlik bir siyasetnamedir. ...
KAŞGARLI MAHMUT                   Kaşgarlı Mahmut (d.1008 - ö.1105) "Dîvânü Lugati’t-Türk" isimli, dünyaca bilinen...
Türk Edebiyatı Tarihi-Dönemler A-SÖZLÜ DÖNEM(Destanlar Dönemi)        Türklerin yazıyı henüz kullanmadıkları...
Atabetü’l Hakâyık         Edip Ahmet Yüknekî’nin Kuran, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle...

Test Çöz