Servet-i Fünun Edebiyatı

Mesur Şiir  MENSURE (Mensur şiir)          Duygu, düşünce, yaşam ya da hayalleri şiir inceliğinde anlatan düzyazı türü. İç uyuma önem verildiği için dilbilgisi kurallarına uygunluk aranmaz. 19. Yüzyılda...
Servet-i Fünûn Sanatçıları'nın Eğitimleri        Servet-i FünunSanatçıları kendilerinden önceki Tanzimat sanatçılarına nazaran eğitim bakımından oldukça şanslıdırlar. Tanzimatla getirilen yenil eğitim sistemleri, modern binalar ve...
Hüseyin Rahmi GÜRPINAR  Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944)       17 Ağustos 1864’te İstanbul’da doğdu. Yapıtlarında gözlemlerinden yola çıkarak 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı İstanbul yaşamını gerçekçi bir...

Test Çöz