Diksiyon - Konuşma Kuralları

 1. Konuşmada Sakınılacak Kusurlar
 1. Pratik Muhakeme Gücü Olmayanlar
 1. Geveze
 2. Temcit Pilavcı
 3. Gafçı
 4. Bilgiç
 1. Konuşurken alçakgönüllülükten uzaklaşanlar
 1. Her şeyi bildiğini sanan kimse
 2. Durmadan başkalarının sözünü kesen saygısız
 3. Kendini beğenmiş tip
 4. Kibirli
 1. Konuşmaları Hayırlı Olmayanlar
 1. Tenkitçi başı
 2. Dedikoducu
 3. İtirazcı
 4. Alaycı
 5. Kalp kırıcı
 1. İzansız olanlar
 1. Boşboğaz
 2. Tezvirci(müzevir-kovucu)
 1. Konuşmada Alınacak Tedbirler
 1. Nasihat vermekten kaçınınız.
 2. Asılsız haberler yaymayınız, palavra atmayınız.
 3. Ateşi körükleyici konulardan kaçınınız.
 4. Tartışmadan sakınınız.
 5. Övünmeyiniz ve başkalarını överken dikkatli olunuz.
 6. Tanımadığınız kimselerden bahsederken saygılı olunuz.
 7. Konuşurken gösteriş yapmayınız.
 8. Önünüze gelene sırlarınızı söylemeyiniz.
 9. Ziyaretlerinizi seyrekleştirin, uzatmayın.
 10. Laubaliliğe düşmeyiniz (İş arkadaşı, amir, iş takipçisi, asker)
 1. Konuşmada kazanılacak meziyetler.
 1. Her insan kendi değerine inanır ve başkalarının bunu bilip kabul etmelerini ister.
 2. Her insan her şeyden önce kendiyle ilgilidir.

Bunların ışığında şu meziyetleri kazanmalıyız:

 1. Az ve özlü konuşunuz.
 2. Dinleyiniz
 3. Konuştuğunuza önem veriniz
 4. Mültefit davranınız.

Test Çöz