Ekspresyonizm/Dışavurumculuk

 • Birinci dünya savaşından sonra, empresyonizme tepki olarak doğmuş, Alman resim ve  sinemasında uygulanmıştır.
 • Almanya'da gelişmelerden hoşnut olmayan bir grup sanatçı biraraya gelerek ‘Die Brücke / Köprü’ adlı grubu kurdular. Onları bir araya getiren; yalnızlıkları, acıları, karamsarlıkları, dini ve insani değerleri savunma ve sorgulama istekleriydi.
 • Çevremizi saran evrene ve dünyaya karşı ilgisiz görünen bu akım, insanın iç dünyasını ve bütün duygularını en gizli ve çıplak yönleriyle, olduğu gibi anlatır.
 • Empresyonizme tepki olarak doğan akıma göre tek gerçek ruhun gerçeğiydi. 
 • Bireyin en gizli yönlerini açığa vuran bir anlatım yolu kullanılmıştır.
 • Yapıtlarda, fantastik ve korkunç olaylar anlatılmıştır. 
 • Gerçekler her insana göre değişik olduğu için önemli olanı sanatçının kişiliğini ve gerçekleri kendine göre dile getirmesidir.
 • Doğanın olduğu gibi temsili yerine, duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımıdır.
 • Ekspresyonizm önce resim alanında ortaya çıkmış, daha sonra edebiyatta uygulanmıştır.
 • Vincent Van Gogh bu akımın öncüsü kabul edilir.
 • Ekspresyonist bir sanatçı eserini yorumlarken çizgilerin, renklerin kullanımına dikkat edilmelidir.
 • Sivri ve keskin çizgiler, kırmızı ve tonları öfkeyi ön plana çıkarırken, dairesel oluşumlar, mavi ve tonları daha çok sakinliği vurgular.
 • Ekspresyonistler, kendi iç dünyalarına yöneldiklerinden iç gözleme büyük önem vermişlerdir.
 • Ekspresyonizm bir bakıma, sanayi çağının anlamsızlaştırdığı yaşama karşı "ruhun isyanı"dır.
 • Ekspresyonist sanatçılar öznel gerçekçiliğe ve iç gözleme büyük önem vermişlerdir.
 • Ekspresyonizmi edebiyata uygulayan şairlerin başında Franz Kafka (1883 -1924), Thomas Stearns Eliot(1888 - 1965) ve J. Joyce (1882 - 1941) gelir.

    İŞSİZ
Kimse iş vermedi bize
Elleri cebinde
Asık bir suratla
Açıkta yaşıyoruz
Titriyoruz ısıtılmamış odalarda
Yalnız kuru bir yel var şimdi
Sapanların atılı durduğu
Sürülmemiş boş tarlalarda
Bu ülkede iki erkeğe bir cigara;
İki kadına yarım bardak bira düşecek
Kimse iş vermedi bu ülkede bize
Yaşamamız hoş karşılanmıyor
ölümümüz anılmıyor
                                   Times gazetesinde. (T.S. Eliot, Çev. Osman Türkay)

Test Çöz