Hamdullah Suphi Tanrıöver

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (1885-1966): XX. yy. yazarlarındandır. Galatasaray Lisesinde okudu. Çeşitli okullarda öğretmen olarak çalıştı ve üniversitede Türk-İslâm sanatları müderrisliği yaptı. TBMM’nin kuruluşunda 1946 ve 1950 yıllarında milletvekili, iki defa millî eğitim bakanı oldu. Edebiyatımızda hitabet türünü geliştiren ve bu sahada güzel örnekler sunan hatiplerimizdendir. Şiirlerinde ve hitabelerinde Namık Kemal’in etkisi görülür. Namık Kemal’in şiirdeki heyecanlı ve gür sesini hitabelerinde devam ettirdi. 7 Mart 1909’da kurucu sıfatıyla girdiği Fecriati Topluluğu’nda yer aldı. Hamdullah Suphi, aşk ve tabiat konularına yöneldiği şiirlerinde sanatlı bir dil kullanırken Millî Edebiyat etkisindeki şiirlerinde sade bir dil kullandı. Meşrutiyet’in ilk yıllarında şiir yanında mizaha ilgi duydu. Hatipliğinin üstünlüğü şairliğinden gelir. Bütün yazılarında derin bir bilgiye dayanan değerli tahliller ve tasvirler yer alır. Siyasi ve sosyal olaylara bakışında realist ve inkılapçı olan hatip, kimi eserlerinde şair ve idealist ruhunu ortaya koydu. Konferans ve konuşmaları Dağ Yolu 1, 2 ’de toplandı. Günebakan ise düz yazılarının toplandığı eseridir

Test Çöz