II. Dönem I.Drama Sınavı

ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ DRAMA DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

1.Drama dersinde etkinlikleri oluşturan çalışmalar kaç aşamadan oluşur? Bunlar nelerdir? (14P)

 

2. Öğrenci diyalog oyun ve alıştırmaları sayesinde hangi becerileri geliştirir?(20P)

 

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(42P)

 

 1. ……………. başkasının bulunduğu yeri algılama ve ona göre hareket etmedir.

 

 1. Statü alıştırmalarında, ………..farkı olan kişiler (patron-işçi, öğretmen-öğrenci,anne-çocuk vb.) arasında geçen diyaloglar yer alır.
 2. ……………….. karşıt güçlerin ve duyguların karşı karşıya gelmesiyle oluşur.
 3. …………….. bir hazırlık ya da senaryoya dayanmaksızın, o anda var olan, tekrarlanamayan, doğal bir biçimde kendiliğinden oluşarak akan davranışlar dizgesidir.

 

 1. Doğaçlamanın temel teknikleri:

1. …………………………:Önceden tasarlanan bir yapıya sahiptir. Her şey konuşulmuş ve tek tek figürlerin kim oldukları, kurgulanan öykünün nasıl gelişim göstereceği kabaca belirlenmiştir.

2. ……………………..:Tamamen orada ve o anda yapılanın ortaya konmasına dayanır. Önceden hiçbir hazırlık yapmadan tamamen yaratıcılığa dayanan bir süreçtir.

 

 1. Bedene dayalı alıştırmalarda amaç ………………….. etmek değil, her hareketi kendi içinden bakarak anlamaya çalışmaktır.
 2. Bedene dayalı alıştırmalar basitten………………….. doğru gider.
 3. Dramada ……………… alıştırmaları, beş duyunun harekete geçirilmesini amaçlar. Birey görme, dokunma, işitme, koklama gibi duyu alıştırmalarıyla, duyu organlarını etkili kullanarak yalnızca sözlü olarak değil bedeni aracılığıyla ………………………. kurmayı geliştirir.
 4. …………………….. alıştırmaları bireylerin hareketin ritim ile bağlantısını fark etmelerini, bedensel ifadelerini geliştirmelerinive eş güdüm içinde hareket etmelerini amaçlar.
 5. Ritim alıştırmaları bireyin dikkatini geliştirirken …………………… ………………….becerilerini de geliştirir.
 6. Dramada temel araç öğrencinin kendisidir. Ancak etkinlikleri/çalışmaları daha zengin ve eğlenceli bir hâle getirmek, öğrencilerin konsantrasyonunu sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek için ……………. faydalanılır.  Materyal oyun ve alıştırmalarıyla öğrencilerin kendilerinde var olan yaratıcı imgelem güçlerini keşfetmelerini sağlayarak, bu yetilerini kullanabilmeleri için zemin hazırlanması amaçlanır. Uygun olmayan, gereksiz ve fazla miktarda materyal kullanımı, yapılacak çalışmayı amacından uzaklaştırır.
 1. Aşağıda verilen çatışma unsurlarının oyun kişileri kimler olabilir? Çatışma yaşaması muhtemel iki oyun kişisini yazınız.(24P)

 

ÇATIŞMA UNSURU

 1. OYUN KİŞİSİ
 1. OYUN KİŞİSİ

Yanlış teşhis

 •  
 •  

Hızlı araç kullanma

 

 

Derse geç kalma

 

 

Gürültü yapma

 

 

Beğenilmeyen saç kesimi

 

 

Bireysel davranma

 

 

Test Çöz