Tasavvuf Edebiyatı

      İslam'da ruhi ve manevi boyutu öne çıkaran dinî hayat ve düşünce biçimine verilen ad.

   Bu hayat ve düşünœ biçimini benimseyen kişiye mutasavvıf ve sufi adları verilir.

  Temel ilkelerini Kur'an'dan alan, Hz. Muhammed (s.a.s.) ile ashabının hayatında somut örneklerini bulan tasavvuf, tarihi boyunca çeşitli evrelerden geçti; değişerek ve gelişerek varlığını günümüze kadar sürdürdü.

İndirmek için lütfen resmin üzerine tıklayınız.

Test Çöz