Yusuf Has Hacip

          Didaktik tarzda mesnevi türünde kaleme alınmış 6500 beyitlik bir siyasetnamedir. Aruz vezniyle(fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūl) yazılmıştır.  173 tane de dörtlük vardır. Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Kitabın ilk baskısı 1900'de Radloff tarafından yapılmıştır.

İndirmek için lütfen resmin üzerine tıklayınız.

Test Çöz