Dil bilgisi Ders Notları

Türklerde Sözlükçülük Türk dilinin ilk sözlüğü, Kâşgarlı Mahmud’un yazdığı Divanü Lügâti’t-Türk’tür. Türk...
Anlatıcının Tavrı ANLATIMDA ANLATICININ TAVRI Etkili bir iletişim için iletişim öğeleri sağlıklı olmalıdır ve dil...
Sözcük Türleri SÖZCÜK TÜRLERİ Kelime( Sözcük): Dilde anlamı ya da tek başına görevi bulunan ses topluluğudur....
İmla ve Noktalama                Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı Sıfat veya...

Test Çöz