Dil bilgisi Ders Notları

İmla ve Noktalama                Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı Sıfat veya...
Sözcük Türleri SÖZCÜK TÜRLERİ Kelime( Sözcük): Dilde anlamı ya da tek başına görevi bulunan ses topluluğudur....
Edat-Bağlaç-Ünlem EDATLAR    (İLGEÇLER) Tek başına  bir  anlam taşımayan , ancak kendinden önceki sözcükle birlikte...
Noktalama İşaretleri Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek,...

Test Çöz