• Vedat Nedim TÖR(1897-1985)        İstanbul’da doğdu. Galatasaray Sultanisi'ni bitirdi (1916), yükseköğrenimini Berlin'de yaptı, iktisat...
  • ORHAN SEYFİ ORHON (1890-1972)      23 Ekim 1890’da İstanbul’da doğdu.22 Ağustos 1972’de İstanbul’da yaşamını yitirdi.1914’te Hukuk Mektebi’ni...
  •          İzlenimlerin bıraktığı etkileri olduğu gibi göster­meyi amaç edinen sanat akımıdır. Empresyonizm 19. yüzyılın son­larında Fransa’da...
  • JOHN STEİNBECK (1902-1968)  27 Şubat 1902 tarihinde doğan, Pulitzer ve Nobel ödüllü ABD’’li yazardır. Vefat ettiği tarih olan 20 Aralık 1968’’e...
  • “BİLİNÇ AKIMI” TEKNİĞİ(BİLİNÇ AKIŞI)          Bir karakterin aklından geçen çeşitli duygu ve düşünceleri betimleyen bir edebiyat tekniğidir....
  • Postmodernizm Arnold Toynbee Bir Tarih İncelemesi adlı eserinde modern dönemin I. Dünya Savaşı'yla sona erdiğini, bundan sonraki dönemin postmodern...
  • Tarık Dursun K, Tarık Dursun Kakınç veya Tarık Dursun olarak da anılmaktadır. 1931 yılında İzmir'de doğdu, Roman ve hikâye alanında eser verdi. ...
  •               İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sırasında, Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin Bey, elindeki bombayı patlatır ve...
  • AHMED HAŞİM (1883—1933) Modern Türk şiiri­nin kurucularından. Saf şiiri savunmuş, bu tür şiirin en iyi örneklerini vermiştir.        Fizan...
  • Halide Nusret ZORLUTUNA(1901-1984)         İstanbul’da doğdu. Meşrutiyet döneminde Kerkük’te mutasarrıflık yapmış olan ve hürriyet mücadeleleriyle...

11. Sınıf Ders Notları

Servet-i Fünun Hikaye ve Roman   Servet-i Fünun Hikâye ve Romanının Özellikleri Servet-i Fünun hikaye ve roman yazarları Realizm ve Natüralizm’in etkisindedirler. Sanatçılar, çevre ve siyasi ortamın etkisiyle toplumsal konulara...
Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu     Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu              1884 yılında Gedikpaşa tiyatrosunun Ahmet Midhat'ın "Çekez Özdenler" oyununu sahnlemesi bahanesiyle II. Abdülhamüt tarafından yıktırılmasıyla...
İmla ve Noktalama                Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır: apaçık, apak, büsbütün, çepeçevre, çırılçıplak,...
Hüseyin Cahit YALÇIN HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (1875-1957)     7 Aralık 1875’te Balıkesir’de doğmuş.Gazeteci,yazar ve siyaset adamıdır.Yazı hayatına Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. 1896’da parlak bir dereceyle...

12.Sınıf Ders Notları

Cevdet Kudret SOLOK CEVDET KUDRET SOLOK (1907 – 1992)        Yedi Meşale edebiyat topluluğunun kurucuları...
Türk ve Dünya Edebiyatından İlkler I. DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER İlk roman örneği: Rabelais - "Gargaunta" İlk modern roman:...
Sadri ERTEM   Sadri ERTEM ( 1898-1943)             İstanbul’da doğdu. Babasının ordudaki görevi...
Stendhal Marie-Henri Beyle (23 Ocak 1783 – 23 Mart 1842)         Daha çok mahlası Stendhal ile...

Muş Türküsü İçin Bir İnceleme

  


      Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum.