• Midhat Cemal Kuntay   (1885-1956)          Mithat Cemal İstanbulludur. İşkodra eşrafından Selim Sırrı Beyin oğludur. Orta öğrenimini Vefa...
  • AHMET YESEVİ        Ahmet Yesevi...  Türklerin manevî hayatına asırlarca hükmeden, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu; Arslan Baba’dan...
  •         Şiir; zengin sembollerle, ritimli sözlerle seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi bir anlatım biçimidir. Zihniyet terimi ile...
  • Mustafa Kutlu: (1947…)           Tanzimat öncesi hikâye geleneğine dayalı yeni bir hikâye formu arayışı içinde görülen Mustafa Kutlu (1947...
  • Söyleyici Şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi ya da varlıktır. Şair, her şiirde bir söyleyici belirler. Bu söyleyici...
  • Bilge Karasu (1930-1995)        Felefeci, öykücü, roman yazarı ve çevirmendir.. Bireyin iç dünyasını ve korku, tutku, ölüm, baskı, inanç...
  • Arif Nihat ASYA (1902-1975) Tek bir şairin gücünü aşacak ölçüde çok renkli, çok biçimli ve sayısız şiirler yazmış olan Arif Nihat Asya, ...
  • Peyami SAFA (1899-1961)        İstanbul’da doğdu. Servet-i Fünûn şairi İsmail Safa’nın oğludur. İki yaşında iken, babası Abdülhamit tarafından...
  • Didaktik Şiir  Bir düşünceyi aktarmak veya belli bir konuda öğüt, bilgi, ders vermek amacıyla öğretici nitelikte yazılan şiir türüdür. Didaktik...
  •   Cahit KÜLEBİ (1917-1997)       Tokat’ın Zile kazasının Çeltek Köyü’nde doğdu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü...

12.Sınıf Ders Notları

Talip APAYDIN Apaydın, Talip (1926-2014)       Polatlı’da doğdu. Şair, öykü ve roman yazarıdır. Çifteler...

Muş Türküsü İçin Bir İnceleme

  


      Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum.