Murat Güven

 •        

 • 1790- İlk resmi Ermeni Okulu, Amira Miricanyan ve Şnork Mığırdıç tarafından Kumkapı Fıçıcı Sokak'ta kuruldu.

 •  Şimdi burada Ermenilere bir daha soralım Muş’ta, Van’da, Kars, Erzurum ve Erzincan’da, Ermenistan içlerinde öldürüldüğü belgelerle sabit olan on binlerce  Müslüman için Ermenistan’da kim yargılandı. Kime ne ceza verildi... 

 • Nihâyet mücâhidînden Muşlu Hacı Musa Bey'in etrâfımızdaki düşmana yapdığı bir ta‘arruzun bahşetdiği fırsatdan bi'l-istifâde oradan çıkdık.

 •  

      Türkler için söylenen "Kırk Türkü bir araya getirirseniz devlet kurar."  Sözü esasında çok önemli bir tespittir. Türkler tarihlerinde devlet mekanizmasının yıkıldığı anlarda diğer milletlere göre çok daha kısa sürede toplanmış ve yeniden güçlü devletler kurmuşlardır. Göktürk-Karahanlı-Gazneli-Selçuklu-Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin kuruluşlarına bakarsak bunu görürüz.

Salih Erol

 • Yolculuğa başlarken ki en önemli hislerimde en ufak bir değişiklik yok. Hiçbir zaman “Elveda Rumeli” demeyeceğiz. Her dâim “Merhaba Rumeli” ve “Bekle bizi ey koca Balkan, seni istesek de terk edemeyiz”.

 • MAKEDONYA
  (Balkanlar’daki küçük Türkiye)
          Makedonya’ya 2 Mayıs Cumartesi günü bir öğlen sonrasında Bulgaristan üzerinden, yani Doğu’dan giriş yaptık. Daha ilk girişte bile artık kasvetli Bulgar topraklarından tanıdık, sıcakkanlı bir coğrafyaya giriş yaptığımızı hissediyoruz. Yemyeşillikler içinden genellikle inişli bir arazi boyunca ilerleyen otobüsün camından bakarken; tek tük beyaz minarelerin uçlarını görmek bize yabancı bir yerde olmadığımızı gösteriyor.
   
 •      
           Bir çok Balkan şehri gibi aslında Sofya’nın da derûnunda İslam’ın ve onu buralara taşıyan Türklüğün izleri vardır...
  Sofya sadece dağların değil; aynı zamanda kubbelerin şehridir 
 •  
  Malazgirt Meydan Muharebesi Üzerine Bir Kaynak Tanıtımı

        “…Her insanın ve toplumun bir geçmişi vardır. Ancak herkesin bir tarihi yoktur. Dolayısıyla tarihle geçmiş eş anlamlı değildir. Geçmişin tarih haline gelebilmesi için bilinçli bir biçimde yeniden ortaya konulması şarttır…”

 •         

   Muş Adının Anlamı ve Ortaya Çıkışı Hakkında Bazı Görüşler

  Tarihi milattan önceye dayanan Muş Şehrinin adı ve bu adın anlamı çeşitli kaynaklarda, farklı şekillerde geçmektedir.Bazı ilkçağ kaynakları Mezopotomya’daki Asur İmparatorluğunun baskıları sonucu Kuzeye kaçan bir İbrani kabilesinin bu adı verdiklerini belirtmektedirler. Buraya yerleşen kabile, kurdukları bu şehre “Sulak ova” anlamına gelen “Muş” adını vermişlerdir. 

Betül Güven

 •  

  Bu gece mi düşünmeye ayırdım… Sanki daha önce hiç düşünmemiş, düşlememiş gibi hayatı. Kapıldım penceremden akan bahara… Şimdi bu halden geriye elimde yeşil bir ova kaldı, gözümün önünde ise gökyüzü.

Test Çöz