İmge

İmge

Bir varlığı, kavramı, durumu daha canlı ve daha duygulu anlatmak için onu başka varlık, kavram veya durumların çizgileri ve şekilleri içinde tasarlayıştır. Sanatçı, imge oluştururken izlenimlerinden hareketle gerçeği kendi algısına göre yeniden biçimlendirir. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek için kendine özgü bir dil oluşturur. Yeni bir anlatım için hayal gücü ve sanatçı duyarlılığı sayesinde alışılmamış sözler bulur. Bilinen sözcüklere farklı anlamlar yüklerken çeşitli ipuçlarıyla çağrışım sağlar.

Akıncı şiirinde “kızıl hatıra”, “Yerden yedi kat arşa kanatlanmak” söz öbekleri imge örnekleridir.

 Divan edebiyatında bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söze mazmun denir. Başlangıçta bir şaire özgü olan imge, zamanla başka şairler tarafından da kullanılırak kalıplaşırsa mazmun olur:
 

Her gönül bir Leylâ aşkıyla yaslı.

Ne Şirin eksilir yerden ne Aslı,

Bülbül şakıdıkça dallar ardından...

                                     Halit Fahri Ozansoy

Bu şiirde gül ile bülbül arasındaki aşka gönderme yapmak için “bülbül” mazmunu kullanılmıştır.

Test Çöz