Tapşırma

Tapşırma

Halk şiirinde âşıkların mahlas almalarına, adlarını veya mahlaslarını kullanmalarına verilen addır.

Ozanlar, genellikle son dörtlükte adlarını veya mahlaslarını kullanır:

Köroğlu’nun bağrı yandı

Yanıp sînene dayandı

Herkesin dostu uyandı

Uyan gözü mestan uyan

(Ozan, “Köroğlu” takma adını kullanmıştır.)

Test Çöz