Sosyal Realizm

-A A +A

SOSYAL REALİZM

           Amerikan sanatında 1930'larda gelişen akım. Dar anlamıyla toplumsal başkaldırı temalarını işleyen resimleri belirtir. Daha geniş anlamda ise Amerikan yaşamı resmi ve Bölgeselciler’in Amerikan yaşam biçimini yansıtan resimleri gibi (eleştirel bir yanı olsun ya da olmasın) daha genel nitelikli yapıtları anlatmak için kullanılan bir terimdir. Kökeni Ashcan okuluna uzanan toplumsal gerçekçilik, 1930'larda sanatçılara devlet desteği sağlamak amacıyla oluşturulan Federal Sanat Projesi kapsamında üretilen duvar resiflerinde en yetkin ifadesini bulmuştur.

       Sanatta bir partiye ve parti politikasına bağlı kalmadan, sosyal sorunları sanatçısının gerçekçi anlayışına bırakarak betimleme anlayışıdır. Politik tutumu, toplum eleştirisini genel toplumsallık anlayışı içinde ele alarak işler. Bu yanıyla Sosyalist Realizm’den ayrılır. 1930’lu yıllarda ABD’de gelişen bir akımdır. Sosyalist Realizm’de siyasi egemen olan parti hedefleri doğrultusundaki çalışmalar öne çıkarılıp desteklenirken, geniş anlamdaki Sosyal Realizm’de, toplumsal çerçeve içindeki bireysel anlatımlar öne çıkar. ikinci sanayi devrimi ile başlayan süreç içerisinde 1920'lerde tohumları atılmış, ikinci dünya savaşı ile iyice şekillenmiş, “Büyük Bunalım” ile birlikte Amerika’ya sıçramış bir sanat akımıdır.

       Kökleri daha çok 19. yy realizmine dayanır. İşçi sınıfının (özellikle kadın ve çocuk işçiler) günlük yaşamı ile beslenir, onların dramatik çalışma koşulları, sosyal ilişkileri, yaşadıkları zorluklar can acıtan bir gerçeklikle resmedilir. Akımın en önemli temsilcileri Bernard Buffet, Francis Gruber, Eduard Pignon ve Fernand Leger'dir

Test Çöz